انحراف ستون فقرات کودکان

انحراف ستون فقرات کودکان که اسکولیوز نیز نام دارد نقصی مادرزادی به شمار می‌رود. درمان اسکولیوز در کودکان نیازمند تشخیص سریع و مراجعه به متخصص است.

انحراف ستون فقرات کودکان مشاهده مقاله »