تمرینات شانه

شانه به عنوان یکی از مفاصل بسیار مهم در بدن حرکت های زیادی را انجام می دهد اختلالات در مفصل سرشانه می تواند توسط فیزیوتراپی بهبود پیدا کند.

تمرینات شانه مشاهده مقاله »