تالوس چه نوع استخوانی است؟

استخوانی است که در بالای پا قرار دارد و به عنوان یک نشیمنگاه برای ساق پا عمل می کند و وزن کل بدن را نگه می دارد.

تالوس چه نوع استخوانی است؟ مشاهده مقاله »