ضرب دیدگی مچ دست؛ علائم و درمان

کیست گانگلیون توده‌های غیر سرطانی هستند که معمولا در امتداد تاندون یا مفصل مچ دست قرار دارد.