علت جوش نخوردن استخوان شکسته

بهبودی یک استخوان شکسته معمولاً چند ماه طول می کشد تا اتفاق بیفتد.بسته به عوامل بسیاری، این روند بهبودی می تواند ۴ هفته یا تا ۶ ماه طول بکشد.

علت جوش نخوردن استخوان شکسته مشاهده مقاله »