تعویض مفصل خانمی با پوکی استخوان

هدف از جراحی تعویض مفصل زانو درمان ساییدگی غضروف مفصل است که معمولا آرتروز (Arthritis)، یا همان التهاب مزمن مفصل زانو را در پی دارد.

تعویض مفصل خانمی با پوکی استخوان مشاهده مقاله »