کیست گانگلیون؛ توده غیر سرطانی

کیست گانگلیون توده‌های غیر سرطانی هستند که معمولا در امتداد تاندون یا مفصل مچ دست قرار دارد.

کیست گانگلیون؛ توده غیر سرطانی مشاهده مقاله »