روش جراحی پارگی رباط مچ پا

رباط ها در واقع باند های بسیار محکمی هستند و وظیفه آنها وصل کردن استخوان ها به هم می باشد، رباط های جانبی این قسمت شامل سه رباط تالو فیبولار جلویی، تالو فیبولار عقبی و کلکنئو فیبولارمی شوند.

روش جراحی پارگی رباط مچ پا مشاهده مقاله »