چه زمانی مینیسک پا نیازمند جراحی است؟

کیست گانگلیون توده‌های غیر سرطانی هستند که معمولا در امتداد تاندون یا مفصل مچ دست قرار دارد.