سیاتیک چیست؟

عصب سیاتیک بزرگترین عصب بدن انسان است. این عصب در داخل باسن و در پشت ران درست درخط وسط سیر می‌کند و به زانو می رسد.

سیاتیک چیست؟ مشاهده مقاله »