علل ناتوانی و ضعف زانو در جوانان

کیست گانگلیون توده‌های غیر سرطانی هستند که معمولا در امتداد تاندون یا مفصل مچ دست قرار دارد.