مراقبت های بعد از جراحی زانو

بعد از انجام عمل جراحی تعویض زانو، باید در رابطه با نحوه حرکات زانو مراقب باشید، به خصوص در چند ماه اول بعد از عمل.به مرور زمان، باید بتوانید به فعالیت های قبلی خود بازگردید.

مراقبت های بعد از جراحی زانو مشاهده مقاله »